Augmentacja kości

Jedną z głównych przeszkód stojących na drodze do wszczepienia implantów jest niewystarczająca ilość tkanki kostnej. Augmentacja kości jest specjalistycznym zabiegiem z zakresu chirurgii stomatologicznej, mającym na celu odbudowę utraconej kości. Rekonstrukcja kości stosowana jest szczególnie przed zabiegami z zakresu implantologii, kiedy zbyt mała ilość lub jakość tkanki kostnej uniemożliwia wszczepienie implantu zębowego. Augmentacja kostna jest zabiegiem umożliwiającym wielu pacjentom odzyskanie funkcjonalności i estetyki uzębienia. Augmentacja kości stosowana jest do odbudowy parametrów tkanki kostnej, która uległa zniszczeniu na skutek procesów zapalnych lub zanikowych. Pomimo, ze sam zabieg wiąże się z wieloma wyzwaniami należy pamiętać że jest to inwestycja w nasze zdrowie, dobre samopoczucie i estetykę uśmiechu na lata.

Szerokość tkanki kostnej prze augmentacją 1,8 o 4,2 mm. Szerokość tkanki kostnej po augmentacji kości - 10 mm

Augmentacja co to?

Augmentacja kości szczęki i żuchwy nazywana jest również sterowaną regeneracją kości. Co jest jego celem? Augmentacja to zabieg, którego celem jest odbudowa, uzupełnienie kości w konkretnym miejscu, niezbędna do podjęcia np. leczenia implantologicznego. Zabieg ten określany jest często zamiennie jako sterowana regeneracja kości, rekonstrukcja kości, odbudowa kości wyrostka. Umieszczenie specjalnego preparatu kościozastępczego podczas zabiegu augmentacji kości pozwala na zwiększenie grubości i wysokości wyrostka zębodołowego poprzez wytworzenie tkanki kostnej. Odpowiednia objętość tkanki kostnej ma kluczowe znaczenie dla stabilizacji implantu, ponieważ stanowi swego rodzaju rusztowanie. Przeprowadzenie augmentacji kości daje szanse na wykonanie implantacji pacjentom, którzy w innym przypadku musieliby korzystać z uzupełnień ruchomych (protezy).

Dlaczego jakość kości pacjenta może się obniżać?

Aby leczenie implantologiczne przyniosło oczekiwane rezultaty, ogromnie ważna jest odpowiednia ilość i jakość tkanki kostnej. W kości bowiem zostanie umieszczony implant. Dlaczego, u niektórych pacjentów dochodzi do zaniku kości? Najczęstszą przyczyną są przedwczesne ekstrakcje zębów. Po usunięciu zęba dochodzi do stopniowego zaniku kości wyrostka zębodołowego, a jego tempo może przebiegać w różny sposób. Inną przyczyną są urazy, w których dochodzi nie tylko do uszkodzeń samych zębów ale także uszkodzeń kości. Do zaniku tkanki kostnej może również dochodzić na skutek przewlekłego stanu zapalanego w wyniku między innymi przewlekłego zapalenia przyzębia. Kość wyrostka zębodołowego może zaniknąć również w wyniku przewlekłych zmian zapalnych okołowierzchołkowych.

Postępujący zanik kości po usunięciu zęba

W jakich sytuacjach wykonuje się augmentacje kości? Augmentacja kości wskazania

Wskazania do augmentacji to uzupełnienie ubytków kostnych powstałych w wyniku:

 • utraty zębów na skutek próchnicy, urazów, stanów zapalnych
 • zaawansowanych choroby przyzębia w wyniku której doszło do ubytków tkanki kostnej
 • zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej
 • zaawansowanego stanu zapalnego np. torbiele zębopochodne, zmiany zapalne okołowierzchołkowe.

Augmentacja kości szczęki zalecana jest w sytuacjach kiedy ze względu na małą ilość tkanki kostnej i bliską lokalizację struktur anatomicznych (np. dno zatoki szczękowej) prawidłowe i bezpieczne wszczepienie implantu jest niemożliwe. Augmentacja jest zabiegiem wykorzystywanym do podniesienia zatoki szczękowej przed zabiegiem implantacji.

Odbudowa kości szczęki stosowana jest również kiedy potrzebne jest uzupełnienie nierówności kości wyrostka zębodołowego, które uniemożliwiają wykonanie stabilnej protezy.

O konieczności rekonstrukcji kości zawsze decyduje lekarz specjalista po dokładnym badaniu oraz zapoznaniu się z wynikami badań radiologicznych.

Konsultacja implantologiczna

Przeciwwskazania do augmentacji

Pomimo, ze augmentacja kości jest bardzo skutecznym zabiegiem, nie może być przeprowadzona w każdym przypadku. Istnieją sytuacja które dyskwalifikują do tego zabiegu ze względu na wysokie ryzyko niepowodzenia lub wystąpienia powikłań. Do przeciwwskazań do zabiegu augmentacji kości należą:

 • fatalna higiena jamy ustnej
 • wiek poniżej 18 roku życia (niezakończony rozwój kostny)
 • zaawansowana i niekontrolowana osteoporoza
 • niektóre choroby krwi
 • schorzenia w znacznym stopniu obniżające odporność i prace układu immunologicznego
 • nieustabilizowana cukrzyca (słabe gojenie tkanki kostnej)
 • choroba nowotworowa
 • ciąża

Wykonanie augmentacji kości nie jest możliwe w sytuacji kiedy, w okolicy planowanego zabiegu toczy się aktywny stan zapalny. Rekonstrukcja kości nie jest wykonywana również jeśli nie ma odpowiedniego miejsca na późniejsze umieszczenie implantu (przechylone zęby, brak miejsca w zgryzie).

Na czym polega zabieg sterowanej regeneracji kości?

Jak wygląda zabieg augmentacji? Augmentacja jest wieloetapowym zabiegiem a jej przebieg będzie różny w zależności od techniki i wskazań augmentacji. Lekarz stomatolog podczas wizyty konsultacyjnej po zapoznaniu się z wynikami badań radiologicznych (cbct), ogólnym stanem zdrowia pacjenta, ocenia stopień zaniku kości oraz wskazania do augmentacji i dobiera odpowiednią technikę zabiegu. Przekazuje również informacje pacjentowi jak przygotować się do zabiegu.

Zabieg augmentacji kości

Augmentacja kości techniki

Obecnie jest kilka technik augmentacji kości. Pierwsza metoda augmentacji to przeszczep autogennej kości, który może pochodzić z obszaru jamy ustnej (okolica bródki, guz szczęki, kresy skośnej) lub zewnątrzustnie (blok kostny z kości biodrowej). Przebieg zabiegu to w pierwszej kolejności pobranie tkanki kostnej z miejsca biorczego a następnie umieszczenie odpowiednio przygotowanego materiału w ubytku kostnym.

Druga metoda augmentacji to zastosowanie materiału ksenogennego lub alloplastycznego. W miejsce braku kostnego aplikowany jest preparat kościozastępczy. Następnie miejsce zostaje zaopatrzone specjalną membraną, która chroni kość przed wrastaniem tkanek miękkich

Trzecia metoda augmentacji to zabieg polegający na rozszczepieniu wyrostka zębodołowego w celu stworzenia przestrzeni na bloku kostnego. Stosowana jest najczęściej w przypadku kiedy zachodzi konieczność augmentacji kości w odcinku bocznym żuchwy (zbyt wąski wyrostek dla wprowadzenia implantu).

Augmentacja kości przeszczepem autogennym

Jakie materiały używane są do augmentacji kości

Do sterowanej regeneracji kości stosowany jest preparat kościozastępczy różnego pochodzenia. Do zabiegu augmentacji stosowane są następujące rodzaje materiałów:

 • kość autogenna -materiał kostny pacjenta pobierany np. z okolicy żuchwy, metoda augmentacji kości najbezpieczniejsza ze względu na biozgodność materiału i małe ryzyko odrzucenia
 • kość homogenna- tkanka pochodząca od dawcy przechowywana w banku kości
 • ksenograf- odpowiednio spreparowana kość pochodzenia zwierzęcego
 • biomateriały i materiały alloplastyczne- syntetyczne preparaty kościozastępcze pochodzące ze źródeł organicznych i nieorganicznych.

Możliwe powikłania po augmentacji kości, jak im zapobiegać?

Augmentacja kości jeśli jest wykonana odpowiednią techniką zgodnie ze wskazaniami zabiegowymi oraz trzymane są zalecenia pozabiegowe ma bardzo małe ryzyko powikłań. Należy jednak mieć na uwadze, ze jak każdy zabieg chirurgiczny wiąże się z pewnym ryzykiem wystąpienia powikłań.

Odbudowa kości, możliwe powikłania po augmentacji:

 • odrzucenie materiału (mniej niż 1% w przypadku kości autogennej)
 • niewystarczająca regeneracja kości
 • powstanie stanu zapalnego
 • zakażenie rany pooperacyjnej
 • uszkodzenie sąsiednich zębów

Augmentacja kości zalecenia

W okresie po zabiegu, kiedy materiał ulega przebudowie należy szczególnie dbać o higienę jamy ustnej, stosować się do zalecanej diety i wskazówek lekarza a także zgłaszać się regularnie na wizyty kontrolne i wizyty higienizacyjne.

Augmentacja kości FAQ

Implantolog Wojciech Skocz w trakcie zabiegu augmentacji kości i wprowadzenia implantów zębowych

Czy zabieg augmentacji kości jest bolesny?

Augmentacja kości przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Przebieg zabiegu augmentacji jest zatem zupełnie bezbolesny. Po zabiegu mogą wystąpić dolegliwości bólowe porównywalne do tych po usunięciu zęba. Ewentualny ból po zabiegu rekonstrukcji kości można uśmierzyć lekami przeciwbólowymi zaleconymi przez lekarza.

Jaki jest koszt zabiegu augmentacji?

Koszt augmentacji kości uzależniony jest od kliku czynników. Należą do nich technika zabiegu, wykorzystane materiały do odbudowy, rozległości zabiegu, skali zaniku kości. Obecnie cena augmentacji kości waha się w okolicach kilku tysięcy złotych za „jednego zęba”. Należy pamiętać, ze do kosztu odbudowy kości należy doliczyć cenę między innymi badań radiologicznych. Cena zabiegu augmentacji jest ustalana indywidualnie po ocenie sytuacji klinicznej u pacjenta.

Ile trwa regeneracja kości po augmentacji?

Regeneracja kości po augmentacji nie jest procesem długotrwałym. Zależy od kilku czynników: techniki, rodzaju zastosowanego materiału, lokalizacji zabiegu, ogólnego stanu zdrowia pacjenta, stanu tkanki kostnej i stopnia zaniku. Niezwykle istotne jest aby dać kości odpowiednią ilość czasu na prawidłowe zintegrowanie się z preparatem kościozastępczym. Najszybszych wyników można oczekiwać przy zastosowaniu materiału autogennego regeneracja kości szczęki lub żuchwy może trwać od 3 do 6 miesięcy. Nawet do 9 miesięcy trwa augmentacja kości w momencie zastosowania materiałów alloplastycznych. W przypadkach rozległych zaników kości oraz indywidualnych uwarunkowań pacjenta czas ten może się wydłużyć nawet do 9-12 miesięcy.

4.3/5 - (217 votes)
lek. dent. Wojciech Skocz

Ukończyłem Wydział Lekarsko-Dentystyczny na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, będąc nagradzanym stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe. Podczas studiów byłem aktywnym członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Katedrze Dysfunkcji Narządu Żucia oraz Polskiego Towarzystwa Studentów ... Czytaj więcej

Podziel się:

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *