Współpracuj z PrecisDENT Implanty Zębów i Stomatologia Mikroskopowa


Czy zastanawiali się Państwo niejednokrotnie, jako dentyści, jak pomóc pacjentowi w trudnej sytuacji?

Dokąd skierować pacjenta na diagnostykę radiologiczną, w tym zdjęcie pantomograficzne lub tomografię stożkową zębów konieczną dla diagnostyki stomatologicznej lub planowania leczenia dentystycznego?

Gdzie skierować pacjenta gabinetu stomatologicznego na sterowaną regenerację tkanki kostnej, podniesienie dna zatoki szczękowej, augmentację wyrostka zębodołowego lub uzupełnienie braków zębowych implantami?

Gdzie Wasz pacjent może przejść profesjonalne leczenie endodontyczne pod mikroskopem?

Gdzie skierować pacjenta na wydłużenie korony klinicznej, resekcję, pokrycie recesji dziąsła, poszerzanie i rekonstrukcję strefy dziąsła przyczepionego?

W PrecisDENT Centrum Implantologii i Stomatologii Mikroskopowej w Jaśle wykonujemy powyższe leczenia oraz konsultujemy pacjentów skierowanych do nas przez innych lekarzy stomatologów. Główną i niepodważalną zasadą jest wykonanie w naszym gabinecie stomatologicznym wyłącznie konsultacji lub zabiegu zleconego nam przez lekarza dentystę prowadzącego.

Pacjentowi zostają przekazane: szczegółowy opis zabiegu, zdjęcia RTG zęba lub tomografia zębów nagrane na płycie CD oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Bardzo chętnie kontaktujemy się z lekarzem dentystą prowadzącym mailowo lub telefonicznie.

Zaawansowane technologicznie urządzenie do tomografii komputerowej stożkowej pozwala zminimalizować dawkę promieniowania i eliminuje ryzyko powstania artefaktów spowodowanych poruszeniem się pacjenta. Zmienne pole obrazowania daje możliwość wyboru w zależności od potrzeb diagnostycznych. Bardzo wysoka rozdzielczość – aż 75 um przy małym polu obrazowania to świetne narzędzie diagnostyczne również w endodoncji.

Pacjent otrzymuje płytę CD z nagraną tomografią w formacie DICOM oraz programem umożliwiającym jej odczytanie na dowolnym komputerze.