Leczenie endodontyczne – Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie endodontyczne, nazywane kanałowym, polega na leczeniu nieodwracalnych zapaleń miazgi, czyli obrazowo mówiąc serca zęba. Jest to wówczas jedyna szansa dla zęba przed jego usunięciem. Do przyczyn konieczności przeprowadzenia leczenia kanałowego należą najczęściej głęboka próchnica oraz urazy zębów Na początek, aby zrozumieć cały proces leczenia kanałowego powinniśmy wiedzieć jak zbudowany jest nasz ząb i poznać jego anatomię.

O budowie zęba i próchnicy słów kilka:

Budowa Zęba PrecisDENT

Ząb jest zbudowany ze szkliwa, zębiny, cementu korzeniowego oraz miazgi.

W obrębie miazgi znajduję się unaczynienie i unerwienie odpowiadające za proces życiowy zęba. Ciekawostką jest, iż szkliwo jest najtwardsza tkanką naszego organizmu. Więc jak to się dzieje, ze niszczy się pod wpływem „czekolady”?

Najczęstszą przyczyną konieczności leczenia kanałowego jest głęboka próchnica zęba. Za rozwój próchnicy odpowiadają głownie bakterie, które w wyniku rozkładania cukrów, zawartych w pożywieniu wytwarzają kwasy. Zakwaszone środowisko (obniżenie pH) sprzyja demineralizacji, czyli rozpuszczaniu tkanek zęba.

Niezdiagnozowana na wczesnym etapie rozwoju próchnica niszczy coraz to głębsze warstwy zęba dochodząc do wcześniej wspomnianej miazgi. Stan zapalny miazgi może objawiać się silnymi dolegliwościami bólowymi, ropną przetoką na dziąśle ale najczęściej przebiega bezobjawowo. Stany bezobjawowe są dużo bardziej niebezpieczne, ponieważ wpływają negatywnie na cały organizm oraz miejscowo tworzą ogniska zapalne, które w utajeniu doprowadzają do niszczenia kości otaczającej ząb. Bakterie oraz wytwarzane przez nie toksyny znajdujące się w obrębie ognisk zapalnych wraz z krwią rozprowadzane są po całym organizmie powodując choroby innych odległych narządów – między innymi serca, nerek, oka, reumatoidalne zapalenie stawów, nowotwory, neurodegeneracyjną chorobą Alzheimera i inne poważne choroby ogólne.

Stan bezobjawowy próchnicy PrecisDENT

Stany bezobjawowe często wykrywane są przypadkowo na zdjęciach rentgenowskich. Dlatego tak ważne jest dokładne badanie stomatologiczne wewnątrz i zewnątrzustne podczas okresowej kontroli stomatologicznej (2 razy w roku) oraz poszerzenie diagnostyki o wykonanie zdjęć radiologicznych (punktowych, pantomogramu, tomografii cbct 3D).

Jest to podstawą do rozpoczęcia i planowania leczenia w naszym gabinecie PrecisDENT Implanty Zębów i Stomatologia Mikroskopowa i kluczem do uzyskania pięknego i przede wszystkim zdrowego uśmiechu na lata.

Zainfekowana bakteriami miazga – obumiera i ulega rozkładowi, dlatego jedyną szansa na pozostawienie zęba w jamie ustnej jest podjęcie leczenia kanałowego.

Na czym polega leczenie kanałowe pod mikroskopem?

Leczenie kanałowe pod mikroskopem polega na dokładnym usunięciu zainfekowanej miazgi, czyli całego unaczynienia i unerwienia zęba, oczyszczeniu kanałów korzeniowych i ich dezynfekcji laserem stomatologicznym oraz ich szczelnym wypełnieniu biozgodnym materiałem nieprzebarwiającym zębów.

Jak wygląd leczenie kanałowe w PrecisDENT?

W mikroskopie stomatologicznym uzyskujemy dostęp do wnętrza zęba poprzez ostrożne otwarcie komory zęba, w której znajduje się chorobowo zmieniona miazga.

Mikroskop PrecisDENT

Cała procedura leczenia przeprowadzana jest:

  • w mikroskopie stomatologicznym, który podczas leczenia pomaga zlokalizować i dokładnie oczyścić kanały korzeniowe, dodatkowe, zobliterowane czy zakrzywione. Praca w dużym powiększeniu pozwala usunąć wyłącznie chorobowo zmienione tkanki z zachowaniem zdrowej struktury zęba,
  • w koferdamie: czyli zestawie ochronnym, dzięki któremu jesteśmy w stanie zachować suchość podczas leczenia (izolacja od dostępu śliny), sterylność, a także zabezpieczamy pacjenta przed dostaniem się środków odkażających do jamy ustnej, podczas płukania kanałów korzeniowych,
  • z użyciem specjalistycznych narzędzi maszynowych służących do oczyszczenia i opracowania kanałów korzeniowych,
  • przy użyciu endometru służącego do precyzyjnego pomiaru ich długości,
  • przy użyciu lasera stomatologicznego służącego do dezynfekcji kanałów korzeniowych i kanalików do których nie docierają płyny płuczące.
Leczenie pod mikroskopem PrecisDENT Stomatologia

Po dokładnym oczyszczeniu i opracowaniu kanałów korzeniowych przechodzimy do ich szczelnego wypełnienia. Do tego celu używamy biozgodnych materiałów: uszczelniacza i ciepłej gutaperki lub bioceramiki. Technika ciepłej gutaperki sprawia, że staje się ona płynna i szczelnie wypełnia system kanałowy, zapływając w kanaliki boczne, nie resorbuje się oraz nie przebarwia zęba.

Celem kontroli leczenia endodontycznego, każde leczenie kanałowe rozpoczynane i kończone jest zdjęciem rentgenowskim (rentgen zęba). W przypadku konieczności poszerzenia diagnostyki, zwłaszcza podczas ponownego leczenia kanałowego niezbędne staje się wykonanie tomografii CBCT 3D HD ENDO, którą dysponujemy na miejscu w naszym gabinecie.

Dlaczego praca „uzbrojonym okiem”, czyli w mikroskopie jest tak ważna?

Aby wykonać skomplikowane zabiegi, konieczne jest powiększenie operowanego pola przy uzyciu mikroskopu stomatologicznego. Znalezienie wszystkich mikrostruktur zęba bez powiększenia często nie jest możliwe co stanowi główną przyczynę niepowodzenia leczenia.

Leczenie jest dużo bardziej dokładne, wnętrze zęba precyzyjnie oczyszczone, w dodatku bezpieczne i bezbolesne.

Zadzwoń i umów swoją wizytę +48 780 047 991