Bezpieczeństwo w gabinecie dentystycznym

Jak zachować bezpieczeństwo w gabinecie dentystycznym? Zasady właściwej higieny pracy

Nowoczesny gabinet dentystyczny powinien zapewniać nie tylko bogatą ofertę usług z zakresu leczenia zachowawczego, czy zabiegów estetycznych, ale przede wszystkim gwarantować bezpieczeństwo. Jak zadbać o właściwy reżim sanitarny i co kryje się pod pojęciem bezpieczny gabinet stomatologiczny?

Bezpieczeństwo w gabinecie stomatologicznym, pakietowanie narzędzi do sterylizacji

Jak zapewnić bezpieczeństwo pacjentom? Jakie procedury dotyczące bezpieczeństwa warto znać? Jak powinna wyglądać segregacja odpadów medycznych i utylizacja materiału skażonego? Jak dbać o narzędzia wielokrotnego użytku?

•       Zaniedbywanie procedur bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym, stwarza duże ryzyko nie tylko dla pacjenta, ale też dla całego personelu. Odpowiedzialne podejście do spraw związanych z higieną jest bardzo ważne, również pod kątem efektywności leczenia.

•       Największe zagrożenie powstaje, gdy proces sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku przeprowadzany jest w niewłaściwy sposób. To właśnie niesterylne narzędzia mogą przyczynić się do przenoszenia drobnoustrojów pomiędzy pacjentami.

•       Na liczne zagrożenia biorące się z zaniedbań higienicznych narażeni są także stomatolodzy, asystenci i cały personel odpowiedzialny za funkcjonowanie gabinetu. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne w gabinecie dentystycznym, to nie jest odgórny wymysł utrudniający pracę, lecz zbiór zasad, dzięki którym zdrowie pacjenta i personelu nie jest w żaden sposób narażone.

Bezpieczeństwo zarówno pacjenta, jak i personelu, to podstawa funkcjonowania gabinetu dentystycznego. Higiena pracy związana ze stomatologią nie powinna być nigdy lekceważona, gdyż może to stanowić realne zagrożenie dla zdrowia pacjentów. Zadaniem lekarza dentysty jest przede wszystkim ochrona zdrowia i dbanie o to, by odwiedzanie gabinetu stomatologicznego nie kojarzyło się pacjentom z czymś nieprzyjemnym.

1.   Bezpieczeństwo w gabinecie dentystycznym -co to właściwie oznacza?

2.   Podstawowe procedury BHP w gabinecie

3.   Bezpieczeństwo w trakcie Twojego leczenia

4.   Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa a właściwa utylizacja odpadów medycznych

5.   Właściwa sterylizacja narzędzi wielokrotnego użytku i testy sterylizacji a bezpieczeństwo stomatologiczne

Bezpieczeństwo w gabinecie stomatologicznym -co kryje się pod tym pojęciem?

Sterylizacja narzędzi stomatologicznych

Bezpieczeństwo to bardzo szerokie pojęcie, jednak w kontekście gabinetu stomatologicznego, można je znacznie zawęzić. Bezpieczny gabinet stomatologiczny to taki, w którym zachowany jest właściwy reżim sanitarny i stosowana jest odpowiednia profilaktyka zakażeń. W każdym miejscu, gdzie codziennie przewija się kilka-kilkanaście osób istnieje ryzyko zarażenia przeróżnymi chorobami. Ryzyko to jednak znacznie wzrasta w gabinetach zabiegowych. Naruszanie tkanki ciągłej, kontakt z krwią i śliną oraz inne czynniki biologiczne mogą zagrażać zarówno pacjentom, jak i naruszać bezpieczeństwo pracy personelu. Pod pojęciem bezpieczeństwo stomatologiczne, kryje się więc higiena i sterylność, dbanie o procedury higieniczne i odpowiednia dezynfekcja narzędzi.

Istotne jest również odpowiednie przeprowadzanie leczenia stomatologicznego. Przykładem może być usuwanie wypełnień amalgamatowych zgodnie z procedurą SMART, w koferdamie stomatologicznym i w obecności separatora amalgamatu.

Podstawowe procedury BHP w gabinecie, których należy przestrzegać w trakcie pracy stomatologa

BHP w gabinecie stomatologicznym, gaśnica i inne niezbędne elementy bezpieczeństwa i higieny pracy

Przepisy dotyczące gabinetów medycznych są bardzo przejrzyste pod względem BHP. Pomieszczenie gabinetu stomatologicznego powinno być maksymalnie sterylne. Podstawowe zasady bezpieczeństwa to częste mycie rąk, nawet pomimo noszenia materiałów ochronnych. Rękawiczki należy każdorazowo wymienić przed przystąpieniem do następnego zabiegu. Podczas ich zdejmowania może dojść do przeniesienia zarazków i bakterii na dłonie, dlatego optymalne zasady bezpieczeństwa wymagają dokładnego mycia rąk pomiędzy zabiegami. Konieczna jest także częsta dezynfekcja powierzchni, która ma zapewnić odpowiednie przygotowanie gabinetu stomatologicznego, do przyjmowania kolejnych pacjentów. Zadbać należy też o właściwe preparaty do dezynfekcji, by zyskać pewność, że niszczą one wszystkie potencjalne czynniki drobnoustroje, które mogłyby narazić bezpieczeństwo sanitarne w gabinecie stomatologicznym. Higiena pracy związana ze stomatologią to także odpowiednio przeprowadzony proces sterylizacji narzędzi i utylizacja odpadów medycznych.

Bezpieczeństwo pacjentów w gabinetach stomatologicznych -jak należy o nie zadbać?

Sterylne rękawice chirurgiczne

W gabinecie zabiegowym istnieje zagrożenie chorobotwórcze. Jeżeli optymalne zasady bezpieczeństwa nie zostaną zachowane, to narazimy nie tylko pacjentów, ale też personel. Warto wiedzieć. że higiena pracy w gabinecie stomatologicznym ma duży wpływ również na sukces w leczeniu. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne w gabinecie stomatologicznym to przede wszystkim dezynfekcja narzędzi. W przypadku materiałów takich, jak wałeczki ligniny, czy koferdamy sprawa jest prosta, są to odpady medyczne, które należy zutylizować. W pracy stomatologa wykorzystywane są jednak też narzędzia wielokrotnego użytku. Zasady aseptyki mówią jasno, że narzędzia te powinny być zawsze sterylne. Odpowiedni proces sterylizacji używanych narzędzi zapewnią autoklawy. Te niezwykle przydatne urządzenia pomagają zadbać o bezpieczeństwo pacjentów w gabinetach stomatologicznych.

Bezpieczny gabinet stomatologiczny — utylizacja odpadów medycznych

Bezpieczeństwo w gabinecie dentystycznym to nie tylko dezynfekcja powierzchni, czy kontrola skuteczności sterylizacji narzędzi. Bardzo ważna jest także właściwa utylizacja odpadów medycznych, co ma duży wpływ na kryteria oceny bezpieczeństwa mikrobiologicznego w gabinecie. Podstawą jest zadbanie o odpowiednie worki na odpady, powinny być one maksymalnie szczelne i wytrzymałe. Konieczne jest pilnowanie częstego zmieniania worków, najlepiej robić to, gdy są zapełnione do 1/3 wysokości, jest to ważne jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz właściwe mikrobiologiczne aspekty gabinetu stomatologicznego. Zapełniony worek należy szczelnie zamknąć, a następnie wynieść go z gabinetu zabiegowego, do odpowiednio przygotowanego pomieszczenia. Podstawowe procedury bezpieczeństwa wymagają także segregacji odpadów.

Bezpieczeństwo w gabinecie dentystycznym a odpady medyczne

Dbanie o bezpieczeństwo gabinetu to również segregacja odpadów na właściwe podgatunki:

•     odpady zakaźne

•     odpady gospodarczo — bytowe

•     odpady specjalne

Na każdy rodzaj odpadów przeznaczone są inne worki, które różnią się między sobą kolorami. Mikrobiologiczne aspekty gabinetu stomatologicznego bywają skomplikowane, jednak zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi, powinno stać na pierwszym miejscu.

Bezpieczeństwo sanitarne w gabinecie stomatologicznym a kontrola sterylizacji narzędzi

Kontrola procesu sterylizacji w autoklawie w gabinecie stomatologicznym

Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym to przede wszystkim właściwy proces sterylizacji używanych narzędzi. Bardzo przydatne są w tym celu narzędzia, takie jak autoklaw. Pomaga on w wyeliminowaniu wszelkiego ryzyka, związanego z przenoszeniem drobnoustrojów pomiędzy pacjentami. Autoklawy stomatologiczne działają na różnych zasadach, wyróżnić można te, które zabijają czynniki chorobotwórcze poprzez wysokie ciśnienie i temperaturę. Dostępne są także autoklawy chemiczne, każdy rodzaj cechuje się wysoką skutecznością. Wysterylizowane narzędzia zapewniają bezpieczeństwo zarówno pacjenta, jak i gabinetu.

5/5 - (142 głosy)
lek. dent. Joanna Skocz

Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym, nagradzaną stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe. W trakcie studiów byłam aktywnym członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Katedrze Dysfunkcji Narządu Żucia oraz Polskiego Towarzystwa ... Czytaj więcej

Podziel się:

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *