Sinus Lift – Podniesienie dna zatoki szczękowej

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej. Co powinieneś wiedzieć?

Zabieg podniesienia zatoki szczękowej, znane również jako augmentacja zatoki, jest procedurą stomatologiczną, która pozwala podnieść dno zatoki i umieścić implant zęba w miejscu, gdzie naturalnie jest za mało kości. Proces ten jest często wymagany, gdy pacjent chce wprowadzić implant zęba, ale struktura kości szczęki jest zbyt cienka lub zbyt słaba, aby go bezpiecznie utrzymać.

Dlaczego podniesienie dna zatoki szczękowej jest konieczne?

Tkanka kostna szczęki, podobnie jak inne kości w ciele, może zmniejszyć objętość z różnych powodów. Najczęściej jest to wynikiem utraty zęba wiele lat temu, bez odpowiednio wczesnego wszczepienia implantów zębowych lub traumatycznej ekstrakcji zęba kleszczami. Bez korzenia zęba lub sztucznego korzenia, którym jest implant zęba, który stymuluje kość, tkanka kostna zanika. Inne czynniki, takie jak starzenie, choroby dziąseł i choroby ogólnoustrojowe, mogą również przyczynić się do utraty tkanki kostnej.

Jak wygląda zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej? Rodzaje podniesienia dna zatoki.

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej polega na uniesieniu tkanki kostnej i błony śluzowej dna zatoki, aby stworzyć miejsce na umieszczenie implantu, który jako nowy korzeń powinien być całkowicie przykryty kością. Wyróżniamy podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą oraz podniesienie zatoki metodą zamkniętą. Chirurg stomatolog tworzy małe otwarcie w tkance kostnej zatoki, przez które może się do niej dostać. Następnie delikatnie unosi zatokę z wypełnieniem dna zatoki materiałem kostnym, który po kilku tygodniach zintegruje się z naturalną kością pacjenta. W zależności od indywidualnych warunków i planu leczenia dentysta implantolog umieści implant w trakcie zabiegu podniesienia dna zatoki lub poczeka do integracji biomateriału.

Czy podniesienie dna zatoki szczękowej jest bezpieczne?

Podnoszenie dna zatoki szczękowej jest uważane za bezpieczną procedurę, ale jak każdy zabieg medyczny, niesie ze sobą pewne ryzyko. Wykonanie zabiegu podniesienia dna zatoki, które jest wyścielone błoną śluzową, jest skomplikowaną procedurą, wymagającą precyzyjnego wykonania i specjalistycznego podejścia implantologa. Dlatego podniesienie dna zatoki szczękowej wykonuje dentysta po dokładnym zbadaniu pacjenta i skonsultowania Jego indywidualnego przypadku. W PrecisDENT Centrum Implantologii i Stomatologii Mikroskopowej podstawą wykonania zabiegu podniesienia zatoki jest dokładne zaplanowanie zabiegu z wykorzystaniem wycisków cyfrowych i tomografii zębów.

Jak będę się czuł po podniesieniu dna zatoki szczękowej?

W zależności od metody podniesienia dna zatoki pacjent może odczuwać pewien dyskomfort, obrzęk i krwawienie. Leki przeciwbólowe są często przepisywane po procedurze, ale najczęściej stosowane do 2-3 dni. Pacjent powinien unikać intensywnego wysiłku fizycznego i spożywania twardych pokarmów przez kilka dni po operacji. Paradoksalnie jeśli podniesienie dna zatoki wykonuje implantolog wraz z zabiegiem wszczepienia implantów, gojenie jest zwykle lepsze i szybsze.

Przygotowanie do podniesienia dna zatoki szczękowej.

Przed przystąpieniem do zabiegu, stomatolog prowadzący powinien przeprowadzić szczegółowy wywiad medyczny oraz dokładne badanie jamy ustnej. Dla bezpieczeństwa pacjenta i najlepszych efektów leczenia dentysta wykona tomografię komputerową, aby móc dokładnie ocenić stan tkanki kostnej i topografię zatoki szczękowej. Zdecyduje również, czy wykona w tym samym czasie procedury podniesienia dna i wprowadzenie implantu.

Pacjenci, którzy palą papierosy w ilości powyżej paczki dziennie, powinni być poinformowani, że palenie może negatywnie wpłynąć na proces gojenia i zwiększać ryzyko ewentualnych powikłań. Z tego powodu zaleca się, aby pacjenci zrezygnowali z palenia lub je ograniczyli.

Dlaczego warto podnieść dno zatoki szczękowej?

podniesienie dna zatoki otwarte

W przypadku udanego przeprowadzenia zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej, pacjent może oczekiwać trwałego i stabilnego implantu, który wygląda i funkcjonuje jak naturalny ząb. Pacjenci zgłaszają znaczącą poprawę w zakresie funkcji żucia i estetyki uśmiechu po umieszczeniu implantu zęba. Dlatego zdecydowanie warto przejść operację podniesienia dna zatoki, jeżeli implantolog potwierdzi, że jest bezpieczna.

Gojenie po podniesieniu dna zatoki szczękowej

Po wykonanym podniesieniu dna zatoki szczękowej, proces gojenia jest kluczowym aspektem sukcesu. W trakcie gojenia, materiał kostny w świetle zatoki szczękowej integruje się z tkanką kostną pacjenta, tworząc silną i stabilną podstawę dla przyszłego implantu. Ten proces, znany jako osteointegracja, może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Podczas gojenia, ważne jest, aby pacjenci przestrzegali wszelkich zaleceń chirurga stomatologa, takich jak unikanie ciężkiego wysiłku fizycznego, prawidłowe odżywianie i utrzymanie dobrej higieny jamy ustnej. W PrecisDENT Implanty Zębów i Stomatologia Mikroskopowa w Jaśle implantolog Wojciech Skocz przekazuje pacjentom specjalne zestawy pozabiegowe wraz z wydrukowanymi zaleceniami i przyborami higienizacyjnymi. Regularne kontrole są niezbędne, aby monitorować postęp gojenia.

Sinus Lift metodą zamkniętą. Na czym polega zabieg?

Sinus Lift metodą zamkniętą

Sinus lift dna zatoki metodą zamkniętą jest mniej inwazyjną techniką, która zazwyczaj zawsze pozwala na jednoczasowe umieszczenie implantu zęba, nawet gdy istnieje niewystarczająca ilość kości. Chirurg stomatolog tworzy niewielkie otwarcie w tkance kostnej w miejscu przyszłego implantu od strony zęba. Następnie wprowadza specjalny instrument, który delikatnie przesuwa kość i błonę śluzową zatoki, tworząc przestrzeń dla dodatkowego materiału kostnego. W PrecisDENT Centrum Implantologii i Stomatologii Mikroskopowej wykorzystujemy najnowsze i najlepsze dla pacjenta rozwiązania, stosując przy Sinus Lifcie specjalistyczny systemu, który służy do delikatnego wprowadzenia własnej kości pacjenta, która w tradycyjnej implantologii zostałaby wywiercona.

Ewentualny dodatkowy materiał kościozastępczy – decyduje o tym bliskość dna zatok – jest następnie wprowadzany do utworzonej przestrzeni pomiędzy zatoką szczękową a zębodołem, a w otwór wprowadzany implant zębowy. Sinus Lift metodą zamkniętą umożliwia często implantację natychmiastową.

Sinus Lift zamknięty – zalety

Zabieg zamkniętego podniesienia dna zatoki ma kilka zalet.

Sinus Lift zamknięty jest mniej inwazyjny niż metoda otwarta. Nie wymaga tworzenia dużego otworu.

Krótszy czas gojenia – Ze względu na mniejszą inwazyjność, czas gojenia w przypadku zamkniętego podniesienia jest zwykle krótszy w porównaniu do metody otwartej.

Mniejszy dyskomfort – Pacjenci często nie doświadczają dyskomfortu i obrzęków po Sinus Lifcie zamkniętym, co przekłada się na szybszy powrót do normalnej aktywności.

Możliwość jednoczesnego umieszczenia implantu – W wielu przypadkach implant zęba może być umieszczony jednocześnie z procedurą podnoszenia dna zatoki szczękowej, co skraca czas leczenia.

Mniejsze ryzyko uszkodzenia błony śluzowej zatoki – W Sinus Lifcie zamkniętym błona Scheidera jest delikatnie przesuwana, a nie odsłaniana, co zazwyczaj zmniejsza ryzyko przerwania błony śluzowej.

Skuteczność – Mimo że jest mniej inwazyjna, jest bardzo skuteczna w zwiększaniu objętości kostnej w górnej szczęce, umożliwiając często jednoczesne umieszczenie implantu zęba.

Krótszy czas leczenia – implanty zębowe często mogą być umieszczone jednocześnie z Sinus Liftem, co skraca czas leczenia. Decyduje o tym ilość tkanki kostnej.

Alternatywy dla podniesienia dna zatoki szczękowej

Możliwość podniesienia zatoki szczękowej to standardowy sposób na zwiększenie objętości kości w górnej szczęce, ale nie jest jedynym rozwiązaniem. W niektórych przypadkach, pacjenci mogą skorzystać z innych technik augmentacyjnych, takich jak sterowana regeneracja kości (GBR) lub augmentacja kości.

Dodatkowo, nowoczesne technologie i techniki w implantologii, takie jak krótkie implanty zębowe lub precyzyjne planowanie chirurgiczne z wykorzystaniem technologii 3D i implantologii nawigowanej, mogą umożliwić umieszczenie implantów bez konieczności podwyższenia dna zatoki.

Alternatywy dla Podniesienia dna zatoki szczękowej

Podsumowanie

Pogrubienie dna zatoki jest techniką, która umożliwia umieszczenie implantów zębowych w obszarach o ograniczonej ilości kości, może pomóc pacjentom, którzy nie mają wystarczająco dużo kości szczęki do umieszczenia implantu zęba. Wyniki zazwyczaj są bardzo dobre, procedura bezpieczna i skuteczna, a leczenie zakończone trwałym i estetycznym implantem. Każdy pacjent jest jednak inny, dlatego decyzja o konieczności podniesienia dna powinna być podjęta po pełnej konsultacji z dentystą implantologiem.

 Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest również odpowiednie postępowanie pooperacyjne i regularne wizyty kontrolne u stomatologa.

Umów się na konsultację

Zadzwoń i umów swoją wizytę +48 780 047 991