Proteza na implantach zębowych

Proteza ruchoma na implantach zębowych. Nowe możliwości w stomatologii w przypadku bezzębia.

Proteza ruchoma overdenture na implantach zębowych to zaawansowany typ protezy, który w pełni wykorzystuje zalety nowoczesnego leczenia implantologicznego.  Wymaga mniej implantów od mostu na implantach i jest o wiele wygodniejsza od protezy tradycyjnej. Dla pacjentów którzy od wielu lat noszą protezy to często najlepsze rozwiązanie, które poprawia znaczącą komfort noszenia protezy całkowitej i zapewnia pewność siebie.

Wprowadzenie implantów zębowych, celem uzupełnienia brakujących zębów, do praktyki stomatologicznej zapoczątkowało nową erę w leczeniu braków zębowych i uzupełnianiu brakujących zębów. Implant zęba, będący sztucznym korzeniem, może służyć jako podstawa nie tylko dla pojedynczego zęba na implancie, ale również dla różnych rodzajów prac protetycznych, takich jak protezy stałe, most protetyczny na implantach czy proteza przykręcana do implantów, w tym proteza ruchoma. Wszczepienie implantu daje stabilizacje, zapewnia prawidłowe gryzienie i spełnia oczekiwania pacjentów.

Proteza całkowita na implantach jest najlepszym rozwiązaniem dla pacjentów z wieloletnimi brakami zębowymi. Użytkując zbyt długo tradycyjne protezy , jak proteza akrylowa, proteza szkieletowa, proteza elastyczna, zanika ilość tkanki kostnej. Proteza na dwóch implantach, czterech implantach lub 6 implantach jest najlepszym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy mimo dużych zaników kości chcą poprawić swój komfort życia i żucia. Warto zdecydować się na implanty zębów.

Protezy osadzone na implantach znacząco przewyższają możliwości i zalety protez tradycyjnych. Oferują pacjentom nie tylko większy komfort niż ruchome protezy zębowe, ale także optymalizację funkcji żucia i mówienia. Jest to ogromną zaletą protez overdenture.

Co to jest proteza ruchoma całkowita na implantach zębowych?

Proteza mocowana na implantach zębowych znana jest również jako overdentures. Jest przypadkiem protezy całkowitej mocowanej do zaledwie dwóch lub czterech implantów w przypadku protezy dolnej lub czterech implantów w szczęce pacjenta, w przypadku protezy górnej. Implanty zębowe czyli sztuczne korzenie zębów  są chirurgicznie umieszczane w kości szczęki. Protezy całkowite mocowane na implantach to nowoczesne rozwiązanie dla osób, które utraciły większość lub wszystkie swoje zęby.

Tradycyjne protezy ruchome mogą być niewygodne i nie dają pełnej funkcjonalności, co może wpływać na jakość życia pacjenta. Rozwiązaniem tych problemów, dzięki wszczepieniu implantów stomatologicznych, jest wybór protezy opartej na implantach. W przeciwieństwie do tradycyjnych protez, które są często niewygodne i niestabilne, protezy te mocuje się do implantów. Zapewnia to większą stabilność protezy i komfort użytkowania.

Rodzaje protez ruchomych overdentures na implantach

Proteza overdenture na implantach

Proteza ruchoma na implantach na zatrzaskach kulowych

Bezzębie
Brak wszystkich zebów
Lokatory/ Keratory na implantach
Wprowadzenie 2 implantów i zatrzasków 
Zakładanie protezy na lokatory
Założenie protezy na zatrzaskach (proteza wchodzi na zatrzaski na „klik”)
proteza na lokatorach/ keratorach
Uzupełnienie braku wszystkich zębów protezą na 2 zatrzaskach (pacjent może ją ściągnąć w dowolnym momencie)

Proteza ruchoma na implantach z zatrzaskami kulowymi, to proteza, która jest mocowana do implantów zębowych. Mocowanie protezy na implantach odbywa się za pomocą specjalnych zatrzasków w kształcie kulek. Wchodzą wówczas na „klik”, jak na guziki.

Proteza ruchoma na implantach na lokatorach

Proteza ruchoma na implantach na lokatorach

Proteza na lokatorach jest rodzajem protezy ruchomej, która jest mocowana do implantów zębowych za pomocą specjalnych zatrzasków, zwanych lokatorami. Lokatory są małymi metalowymi elementami, które są przymocowane do implantów zębowych, a następnie służą jako punkty mocowania dla protezy. Są w większości przypadków lepszym rozwiązaniem od zatrzasków kulowych i zapewniają dodatkową stabilizację w przypadku protez mocowanych na implantach.

Proteza ruchoma na implantach na keratorach

Proteza na keratorach to rodzaj protezy overdenture, która jest mocowana do implantów zębowych za pomocą specjalnych zatrzasków, zwanych keratorami. Kerator jest specjalnym, innowacyjnym rodzajem zatrzasku, który jest zaprojektowany tak, aby zapewnić pewne i stabilne połączenie między protezą a implantem, ale jednocześnie umożliwiać łatwe zdjęcie protezy do czyszczenia lub w nocy. Są bardzo podobnym rozwiązaniem do lokatorów.

 Proteza ruchoma na implantach na belce

Proteza oparta na belce to rodzaj protezy, która jest mocowana do implantów zębowych za pomocą specjalnej belki, stąd ich nazwa. Belka, która jest wykonana z mocnego i trwałego materiału, jest mocowana do implantów, a następnie proteza jest mocowana do belki.

Bezzębie
Brak wszystkich zębów
4 implanty
Wprowadzenie 4 implantów 
belka na implantach
Założenie belki na implanty
Przykręcenie belki do implantów
Przykręcenie belki do implantów na stałe
Zakładanie protezy na belce przymocowanej do implantów
Założenie protezy na belkę na implantach
proteza na belce
Uzupełnienie braku wszystkich zębów protezą na belce opartej na 4 implantach (pacjent może ściągnąć protezę w dowolnym momencie)

Najczęściej, belka jest mocowana do co najmniej dwóch implantów, które są umieszczone w kości szczęki lub żuchwy pacjenta. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, belka może być mocowana do większej liczby implantów, aby zapewnić dodatkową stabilność.

Proces umieszczania protez ruchomych na implantach zębowych

Proces umieszczania protez ruchomych na implantach zębowych zwykle rozpoczyna zabieg wszczepienia implantów – dwóch lub czterech implantów w żuchwie oraz czterech implantów w szczęce pacjenta. Wszczepienie jednego implantu trwa zwykle kilkanaście minut. Proces gojenia przebiega zazwyczaj bardzo dobrze. Po zakończeniu procesu gojenia, lub natychmiastowo w dniu zabiegu, dostosowuje się na implantach ruchome protezy. Daje to możliwość wykonania zabiegu chirurgicznego i uzupełnienia braków zębowych w jeden dzień. Istnieje wiele różnych systemów mocujących, które mogą być używane, w zależności od potrzeb pacjenta i zaleceń stomatologa, takie jak protezy na lokatorach, protezy na keratorach, protezy na belce.

Protezy ruchome na implantach zębowych, w przypadku braku zębów, zapewniają wiele korzyści, oferując pacjentom bezzębnym nowe możliwości i lepszą jakość życia.

Bezzębie, czylibrak wszystkich zębów
Brak wszystkich zębów
Cztery implanty zębowe
Wprowadzenie 4 implantów i zaczepów
proteza ruchoma zakładana na implanty zębowe
Założenie protezy na zaczepy (proteza wchodzi na zaczepy na „klik”)
proteza ruchoma na implantach zębowych
Uzupełnienie braku wszystkich zębów protezą na zaczepach (pacjent może ją ściągnąć w dowolnym momencie)

Przygotowanie do zabiegu

Przed wszczepieniem implantów zębowych, lekarz stomatolog przeprowadza szczegółową ocenę zdrowia jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Ocena ta może obejmować badania radiologiczne, takie jak rentgen lub tomografię komputerową stożkową (CBCT), aby dokładnie ocenić ilość i jakość tkanki kostnej szczęki dla optymalnej pozycji implantów i odbudowy zębów. Stomatolog uwzględnia w kwalifikacji do zabiegu implantologicznego w przypadku całkowitego braku zębów, jednocześnie czynniki periodontologiczne (dziąsłowe) i protetyczne.

Procedura chirurgiczna

Sama procedura wszczepienia implantów zębowych jest przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym. Implanty, które są sztucznymi korzeniami wykonanymi z tytanu lub innego biokompatybilnego materiału, są wprowadzane do kości szczęki lub żuchwy. Po wszczepieniu implantów, muszą one zazwyczaj zintegrować się z kością, co jest procesem nazywanym osteointegracją. Ten proces może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. W PrecisDENT Centrum Implantologii i Stomatologii Mikroskopowej zawsze jeśli to możliwe skracamy czas leczenia i wykonujemy uzupełnienia natychmiastowe.

Mocowanie protezy

Po zakończeniu procesu gojenia, w miejsce wszczepienia implantu, stomatolog dokonuje osadzenia protezy ruchomej na implantach. Proteza ta jest dostosowywana do indywidualnych wymiarów jamy ustnej pacjenta i może być łatwo usunięta do czyszczenia. Dentysta przymocowując nową protezę do implantów zwiększa jej stabilność i komfort użytkowania, umożliwiając pacjentom normalne jedzenie i mówienie.

Korzyści z protez ruchomych na implantach zębowych

Proteza zębowa mocowana na implantach to rodzaj protezy całkowitej, która jest mocowana do implantów zębowych. Protezy Overdentures są następnie mocowane do tych implantów, co zapewnia większą stabilność i komfort niż tradycyjne protezy ruchome.

Overdentures mogą być mocowane do implantów na kilka sposobów. Mogą być one na przykład przytwierdzone do implantów za pomocą specjalnych zatrzasków kulowych, lokatorów lub keratorów. Alternatywnie, mogą być przytwierdzone do implantów za pomocą specjalnej belki (najczęściej w przypadku protez górnych). Proteza na implantach pozwala pacjentom wyjmować protezę do czyszczenia w dowolnym czasie użytkowania protezy.

bezzębna szczęka
4 implanty w bezzębnej szczęce
belka pod protezę na implanty
przykręcenie belki pod protezę na implantach
proteza na belce
proteza na imlantach

System mocowania protezy na implantach oferuje wiele korzyści, których nie zapewnią tradycyjne ruchome protezy. Po pierwsze, rozwiązanie protezy opartej na implantach jest znacznie bardziej stabilne, co umożliwia pacjentom jedzenie i mówienie z większym komfortem i pewnością. Ponadto, wykonanie protezy na implantach jest bardziej komfortowe, ponieważ nie powoduje podrażnień i owrzodzeń dziąseł, jak tradycyjne ruchome protezy. Alternatywą zapewniającą jeszcze więcej korzyści są protezy stałe, jak most porcelanowy czy most całkowity, który określany jest również protezą przykręcaną do implantów, czyli osadzoną na stałe, której pacjent nie może ściągnąć bez pomocy dentysty implantologa.

Główną zaletą jaką daje rozwiązanie protezy opartej na implantach zębowych jest zdolność do znacznego poprawienia jakości życia pacjenta. W porównaniu do tradycyjnych protez, te na implantach zapewniają lepsze zasysanie, stabilność i komfort, co przekłada się na łatwiejsze jedzenie i mówienie, a także na poprawę wyglądu twarzy pacjenta.

Ponadto, protezy ruchome na implantach zębowych pomagają w ochronie kości szczęki. Gdy tracimy zęby, w miejscu utraconego zęba tkanka kostna zaczyna stopniowo zanikać. Implanty zębowe stymulują kość szczęki, podobnie jak naturalne korzenie zębów, dzięki czemu miejsce wszczepienia implantu stomatologicznego jest zabezpieczone. Wprowadzenie implantów zapobiega zanikowi kości w miejscach, w których pacjent utracił zęby.

Zalety protez z zastosowaniem implantów

Proteza ruchoma na implantach zapewnia:

Poprawę funkcji żucia i mówienia

Ze względu na ich stabilność, overdentures pozwalają pacjentom na łatwiejsze jedzenie i mówienie. Dzięki temu pacjenci mogą cieszyć się większym zakresem pokarmów i lepszą komunikacją.

Komfort i pewność

Wykonanie protezy całkowitej na implantach zębowych, zapewnia większą stabilność, dobre utrzymanie protezy i redukuje ryzyko przemieszczania się protezy podczas jedzenia lub mówienia. Dzięki temu pacjenci mogą czuć się pewniej i komfortowo.

Ochronę kości

Overdentures na implantach zębowych zapobiegają zanikowi kości. Implanty działają jak naturalne korzenie zębów, stymulując kość szczęki i pomagając zapobiegać jej zanikowi, który często występuje po utracie zębów.

Estetykę zdrowych zębów pacjenta

Overdentures mogą być projektowane tak, aby idealnie pasowały do kształtu i koloru naturalnych zębów pacjenta, co przekłada się na naturalny i atrakcyjny wygląd.

Łatwość utrzymania higieny

Protezy na zatrzaskach mogą być łatwo zdjęte, co ułatwia utrzymanie higieny jamy ustnej.

Korzystny stosunek ceny protez do jakości

Niska cena , biorąc pod uwagę minimalną ilość implantów wszczepionych w uzupełnieniu całkowitego braku zębów protezą, co redukuje koszt protezy. Stałe protezy mocowane na implantach (protezy przykręcane do implantów) potrzebują większą ilość implantów.

Pielęgnacja i utrzymanie protezy na implantach zębowych

Pielęgnacja protezy ruchomej na implantach zębowych jest podobna do pielęgnacji naturalnych zębów. Pacjenci powinni regularnie myć całkowitą protezę zapewniającą nowe zęby i dokonywać codziennego czyszczenia implantów za pomocą specjalnej szczoteczki do zębów. Regularne wizyty u stomatologa są również niezbędne, aby monitorować stan implantów i protezy, a także ogólny stan zdrowia jamy ustnej.

Dlaczego warto wykonać protezy na implantach zębowych?

Protezy ruchome na implantach zębowych reprezentują znaczny postęp w dziedzinie implantologii i protetyki stomatologicznej. Overdentures na implantach to innowacyjne rozwiązanie, które oferuje pacjentom większy komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność niż tradycyjne protezy ruchome. Dzięki ich zastosowaniu, pacjenci cierpiący na całkowity brak zębów mogą cieszyć się z powrotem pełną funkcjonalnością swojej jamy ustnej, poprawiając znacząco jakość swojego życia.

Nie zwlekaj. Umów się na konsultację implantologiczną.

Umów się na konsultację

Zadzwoń i umów swoją wizytę +48 780 047 991