Tomografia stożkowa 3D – pełne możliwości diagnostyczne

Tomografia zębów, CBCT zębów w diagnostyce stomatologicznej.

Tomografia zębów, CBCT zębów 3D należy do nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej wykorzystywanej w stomatologii, w tym implantologii (implanty zębów). Dzięki tej metodzie można szybko zdiagnozować problem pacjenta i zaplanować skuteczne leczenie. Wyjaśniamy, kiedy warto korzystać z tomografii stożkowej CBCT 3D, jak wygląda badanie i czy jest bezpieczne..

Tomografia zębów, CBCT zębów w diagnostyce stomatologicznej

Dla większości pacjentów, słowa „stomatologiczna tomografia komputerowa” mogą brzmieć technicznie i stresująco. Jednakże, warto zrozumieć, jak ważne jest to narzędzie diagnostyczne (badanie tomografii stożkowej) w nowoczesnej stomatologii. Tomografia stożkowa zębów, zwana także CBCT, to szczególny rodzaj tomografii komputerowej, znanej jako tomografia komputerowa stomatologiczna, która daje stomatologom możliwość pełnego i szczegółowego zrozumienia anatomii jamy ustnej pacjenta i precyzyjnej diagnozy.

Początki wykonywania tomografii komputerowej stomatologicznej

Pierwsze badanie CBCT (Cone Beam Computed Tomography), czyli tomografia szczęki górnej lub dolnej, zostało wprowadzone do praktyki klinicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mimo że technologia wykonania tomografii komputerowej, jako taka została wynaleziona w latach 70-tych XX wieku, wersja stożkowa (tomografia w stomatologii), która jest specjalnie zaprojektowana do tworzenia szczegółowych obrazów struktur jamy ustnej, pojawiła się dopiero około trzy dekady później. W Europie możliwość aby wykonać badanie cbct pojawiła się od 1996 roku, a w Stanach Zjednoczonych – od 2001 roku. CBCT tomografia w stomatologii stała się niezwykle popularna w klinikach dentystycznych, ze względu na swoją zdolność do dostarczania precyzyjnych, trójwymiarowych obrazów z minimalną ekspozycją na promieniowanie.

Początkowo, wykonanie badania CBCT mogło wydawać się skomplikowane. Jednak, dzięki postępowi technologicznemu i ciągłemu szkoleniu personelu, proces stał się bardzo prosty i szybki. Wykonywanie tomografii komputerowej odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonej pracowni tomografii komputerowej. Jest to miejsce, gdzie pacjent będzie mógł komfortowo i szybko przejść badania wolumetrycznej tomografii, podczas gdy urządzenie skanujące wykona szereg zdjęć.

Tomografia zębów, CBCT zębów 3D

W naszej Pracowni Radiologii Stomatologicznej wykonywana jest tomografia komputerowa szczęki i żuchwy oraz stożkowa tomografia zębów. Używamy do tego nowoczesnego tomografu, aby wykonać badanie cbct z minimalną dawką promieniowania. Należy on obecnie do najbardziej innowacyjnych i bezpiecznych urządzeń Tomografii zębów CBCT na świecie. Naszym pacjentom zapewniamy diagnostykę obrazową z użyciem właśnie tego tomografu. Postanowiliśmy zatem przybliżyć ideę wykonywania tomografii komputerowej cbct , wyjaśnić jego przebieg i cel. Należy bowiem podkreślić, że tomografia stożkowa zębów 3D ma bardzo szerokie zastosowanie w diagnostyce.

Czym jest tomografia zębów, tomografia komputerowa stożkowa CBCT 3D?

Rentgen zębów (rtg zęba) na kliszach, jaki zna jeszcze wielu pacjentów, to dziś właściwie historia. Stomatologiczna diagnostyka obrazowa (badanie radiologiczne) przeszła ogromną rewolucję w ostatnich latach. Jedną z najnowocześniejszych metod jest tomografia zębów CBCT. To skrót od angielskiego wyrażenia Cone Beam Computed Tomography oznaczający tomografię wiązki stożkowej lub inaczej tomografię stożkową.

Stożkowa tomografia komputerowa jest nieinwazyjnym badaniem, a do tego niezwykle precyzyjnym. Tomografia stomatologiczna pozwala obrazować w formie trójwymiarowej zęby, żuchwę, szczękę, zatoki szczękowe, stawy skroniowo-żuchwowe itd. Tomograf wiązki stożkowej CBCT, podobnie jak tradycyjny aparat RTG (zdjęcie rentgenowskie zęba), wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Jednak w tym przypadku mamy do czynienia z innym rodzajem wiązki promieniowania rentgenowskiego, która przybiera kształt stożkowaty. Ruchome elementy aparatu CBCT obracają się podczas badania. Wykonywana jest seria zdjęć dwuwymiarowych, które następnie komputer wraz z użyciem tomografii cbct składa w obraz trójwymiarowy w trzech płaszczyznach. Tomografia komputerowa zęba czy tomografia stawów skroniowo żuchwowych dostarcza nam o wiele więcej informacji niż zdjęcie pantomograficzne.

Tomografia stożkowa zębów 3D – zastosowanie w diagnostyce stomatologicznej

Badanie tomografii szczęki i tomografia żuchwy ma szerokie zastosowanie w niemal każdej dziedzinie stomatologii, a szczególnie w implantologii i znacznie rozszerza możliwości diagnostyczne. Zdjęcia tomografii stożkowej są wręcz niezastąpione w trudnych przypadkach chirurgii stomatologicznej, leczenia implantologicznego, w ortodoncji, endodoncji, periodontologii, ekstrakcji socket shield, rekonstrukcji kości, podniesienia dna zatoki szczękowej, dostarcza informacji do zaprojektowania szablonów implantologicznych i chirurgicznych itd. Tomografia szczęki górnej lub dolnej ułatwia nie tylko diagnostykę, ale i dobór odpowiedniego planu leczenia oraz kontrolę jego efektów.

Wskazaniem do wykonania tomografii CBCT jest między innymi ocena położenia i morfologii zatrzymanych trzecich zębów trzonowych. Możliwości tomografii stożkowej 3D pozwalają na bardzo dobrą wizualizację budowy anatomicznej zębów ósmych i zębów dziewiątych. Diagnostyka obrazowa za pomocą tomografii 3d zębów bardzo dobrze sprawdza się także w przypadku urazowych uszkodzeń zębów (np. urazy korzeni, złamania, zwichnięcia boczne i stłuczenia zębów).

Leczenie urazów części twarzowej czaszki może również wymagać wykonania badania cbct , gdy tradycyjne zdjęcia rentgenowskie nie pokazują dokładnie rodzaju złamania czy stopnia przemieszczenia (np. przy złamaniach wyrostka kłykciowego żuchwy, kości jarzmowej). Dzięki metodzie stożkowej tomografii zębów można także obrazować zmiany zwyrodnieniowe stawów skroniowo-żuchwowych, diagnozować choroby przyzębia, oceniać zmiany patologiczne w szkielecie części twarzowej czaszki, a także dokonywać oceny przed- i pooperacyjnej (ułatwia długoterminową obserwację postępów wynikających z zastosowanej terapii).

Tomografię CBCT 3D wykorzystuje się także przy rozpoznawaniu i ocenie stopnia zaawansowania próchnicy, w diagnostyce wad zgryzu, przy ocenie ubytków kostnych w szczęce, wykrywaniu procesów zapalnych, zmian nowotworowych i rozrostów nienowotworowych, w diagnostyce przed rozpoczęciem leczenia kanałowego. W implantologii stomatologicznej tomografia stomatologiczna pozwala na ocenę struktury zęba, wysokości oraz szerokości wyrostka zębodołowego i ułatwia wybranie implantów.

Podsumowując temat „tomografia zębów zastosowanie” wypunktujmy użyteczność stomatologicznej tomografii komputerowej:

 • badanie implantologiczne, leczenie implantologiczne, w tym implantacje natychmiastowe
 • diagnostyka zębów
 • położenie zębów, zęby zatrzymane
 • rekonstrukcje 2d lub 3d
 • diagnoza cyst i torbieli, ubytki kostne
 • endodontyczne leczenie, endodoncja
 • ocena ilości i jakości kości, wielkość kości, wymiary kości
 • struktury krytyczne
 • tomografia zębów ortodoncja
 • tomografia stożkowa cbct protetyka
 • badanie stawu skroniowo-żuchwowego
 • zmiany nowotworowe
 • lokalizacja zmian i stanów zapalnych, zmian około zębowych

Jak wygląda badanie CBCT 3D?

Czy badanie wymaga wcześniejszego przygotowania? Aby przeprowadzić diagnostykę za pomocą tomografii cbct 3d , pacjent nie musi specjalnie się przygotowywać poza tym, że należy ściągnąć z siebie metalowe przedmioty.

Jak zatem wykonać tomografię cbct? Jak wygląda przygotowanie do tomografii zęba?

Zaleca się usunięcie wszelkich metalowych przedmiotów z głowy i szyi (np. okulary, biżuteria). Przed wykonaniem tomografii szczęki elementem niezbędnym jest to, że pacjent ubiera się w specjalny fartuch ochronny, który zapobiega przyjęciu nadmiernej dawki promieniowania, która w kształcie stożka przemieszcza się wokół danego obszaru w obrębie twarzoczaszki. Tomografię stożkową wykonuje lekarz specjalista lub technik radiolog na podstawie skierowania, które musi wystawić stomatolog lub inny lekarz.

Stożkowa tomografia komputerowa może być wykonywana w pozycji siedzącej lub stojącej, rzadziej w pozycji leżącej (wyjątkowe sytuacje). W trakcie badania Pacjent pozostaje nieruchomy, a w tym czasie tomograf emituje mniejszą dawkę promieniowania wiązką stożkową, natomiast jego detektor (głowica tomografu) wykonuje obrót o 360 stopni tworząc dużą liczbę obrazów w krótszym czasie naświetlania niż tradycyjna tomografia szpitalna.

Jak długo trwa tomografia cbct?

Diagnostyka (wykonanie tomografii) całej szczęki trwa od kilku do kilkunastu sekund. Dane są przesyłane do komputera, który dokonuje ich analizy, korzystając ze specjalnych algorytmów. Następnie uzyskany obraz w trzech płaszczyznach zapisywany jest dla pacjenta na płycie CD.

Czy Tomografię Zębów Wykonuje się na Czczo?

Zazwyczaj, nie ma potrzeby wykonywania tomografii zębów na czczo. Nie ma konkretnych wytycznych odnośnie jedzenia lub picia przed badaniem. Jednakże, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub technikiem radiologicznym przed badaniem, aby uzyskać najbardziej aktualne i specyficzne dla siebie zalecenia. Co do zasady jednak tomografia zębów na czczo nie przynosi dodatkowych korzyści.

Ile kosztuje tomografia 3D zębów? Cena badania CBCT.

Niewątpliwie jednym z aspektów, które mogą nasuwać pytania przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu badania tomografii stożkowej, jest koszt badania CBCT. Ile kosztuje badanie tomografii? Na cenę badania CBCT wpływa kilka czynników, takich jak specyfika danego przypadku, zakres badania [np. czy jest to tomografia jednego zęba, szczęki górnej (tomografia szczęki) lub dolnej (tomografia żuchwy), czy pełnej szczęki (tomografia komputerowa szczęki i żuchwy)], jak również lokalizacja i standard pracowni tomografii komputerowej.

Ile kosztuje badanie tomografii zębów? Ceny mogą się różnić w zależności od tych czynników, ale zazwyczaj koszt tomografii komputerowej zęba wynosi od 150 zł do 300 zł, w zależności od zakresu badania. Ważne jest, aby pamiętać, że choć koszt tomografii komputerowej zęba może wydawać się wyższy w porównaniu do tradycyjnego zdjęcia RTG (badanie rtg ), wartość diagnostyczna i precyzja CBCT (trójwymiarowych obrazów) znacznie przewyższa standardowe metody diagnostyki obrazowej (zdjęcia rentgenowskie zęba pacjenta). Dzięki temu (badanie 3d ) pacjent otrzymuje nie tylko wyczerpujące informacje o stanie swojego układu stomatognatycznego, wyższej jakości diagnostycznej, ale również zwiększa szanse na skuteczne i mniej inwazyjne leczenie.

Jak często można robić tomografię zębów – bezpieczna częstotliwość badania CBCT?

Pytanie o to, jak często można wykonywać tomografię wiązki stożkowej, jest istotne ze względu na potencjalne ryzyko związane z ekspozycją na promieniowanie rentgenowskie, które jest używane podczas badania z użyciem tomografii cbct. W tym kontekście kluczowym założeniem jest zasada ALARA (As Low As Reasonably Achievable), zgodnie z którą ekspozycję na promieniowanie powinniśmy ograniczać do minimum, ale jednocześnie wystarczająco, aby uzyskać potrzebne informacje diagnostyczne w celu oceny zdrowia szczęki, zatok szczękowych, jamy nosowej i zębów.

Nie ma konkretnego, uniwersalnego limitu dotyczącego, jak często można wykonywać badanie cbct szczęki lub cbct żuchwy. Każdy przypadek jest indywidualny i częstotliwość badania wolumetrycznej tomografii powinna być ustalana na podstawie aktualnych potrzeb diagnostycznych pacjenta, stanu zdrowia, a także ewentualnych ryzyk związanych z ekspozycją na promieniowanie. W praktyce oznacza to, że decyzję o kolejnym badaniu CBCT podejmuje lekarz stomatolog, kierując się oceną korzyści z badania dla pacjenta.

Czy tomografia stożkowa 3D jest bezpieczna?

Tomografia wiązki stożkowej pozwala uzyskać najdokładniejszy obraz radiologiczny. Czy jednak należy się jej obawiać? W żadnym razie! Takie badanie jest zupełnie bezpieczne, jeśli jest wykonywane za pomocą nowoczesnego sprzętu jak np. używany przez nas aparat. Tego rodzaju tomografy minimalizują dawkę promieniowania. Tak wykonana tomografia jest bezpiecznym, a do tego szybkim sposobem na diagnostykę obrazową w stomatologii.

Bez wątpienia stożkowa tomografia komputerowa 3D to bezpieczna metoda diagnozowania, znacznie rozszerzająca możliwości terapii stomatologicznej, która może zostać ściśle dobrana do potrzeb konkretnego pacjenta na podstawie wyczerpujących danych uzyskanych dzięki badaniu CBCT. Do tego nowoczesne tomografy 3D ograniczają znacznie ekspozycję pacjenta na promieniowanie. Tomograf CBCT to świetne narzędzie diagnostyczne, które mają na wyposażeniu najlepsze gabinety specjalizujące się w nowoczesnej stomatologii i nowoczesnej implantologii.

Tomografia zęba służy precyzyjnej diagnostyce, a wyniki tomografii zębów precyzyjnemu leczeniu.

Wykonując badanie cbct wykorzystujemy w PrecisDENT Centrum Implantologii i Stomatologii Mikroskopowej w Jaśle wysokiej jakości sprzęt, zapewniając bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Nasza nowoczesna technologia tomografii stożkowej dostarcza precyzyjne, trójwymiarowe obrazy Twoich zębów. Na podstawie tomografii zęba możemy dokładnie zdiagnozować problem i zaplanować najbardziej efektywne leczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo i komfort na każdym etapie. Pamiętaj, prewencja jest zawsze lepsza niż leczenie, dlatego zadbaj o swoje zdrowie z PrecisDENT – Centrum Implantologii i Stomatologii Mikroskopowej w Jaśle i umów się na badanie stomatologiczne.

5/5 - (2 głosy)
lek. dent. Wojciech Skocz

Ukończyłem Wydział Lekarsko-Dentystyczny na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, będąc nagradzanym stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe. Podczas studiów byłem aktywnym członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Katedrze Dysfunkcji Narządu Żucia oraz Polskiego Towarzystwa Studentów ... Czytaj więcej

Podziel się:

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *